Blog Crypto Trading

Phí giao dịch tại sàn Remitano

Remitano là một trong những sàn mua bán Bitcoin được nhiều người Việt Nam sử dụng nhất. Trên sàn luôn luôn có sẵn rất nhiều người đang chào mua hoặc chào bán Bitcoin với mức giá cạnh tranh.

Để có thể mua bán Bitcoin trên sàn Remitano, Bạn cần phải có tài khoản tại remitano, bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn  tìm hiểu về remitanohướng dẫn mở tài khoản Remitano.

Ngoài ra để giao dịch thì bạn phải trả phí giao dịch trên remitano. Có rất nhiều bạn băn khoăn về phí giao dịch tại remitano nên mình viết bài viết này để các bạn tham khảo.


Dưới đây là cách mà sàn Remitano tính phí, nó bao gồm 3 loại: Phí giao dịch (mua/bán), phí nạp tiền và phí rút tiền.

Phí giao dịch mua/bán

Nó được mặc định tính bằng 1% tổng số tiền bạn giao dịch. Tuy nhiên, mức phí này do người chọn mua hoặc chọn bán trả. Nếu bạn là người đăng tin chào mua hoặc chào bán thì sẽ không mất khoản phí này.

Phí nạp tiền vào ví Remitano
Loại phí này được mặc định tính là 0.0005 BTC và trừ thẳng vào số dư trên ví Remitano của bạn, bất kể số tiền bạn nạp vào là bao nhiêu. Sàn Remitano cũng quy định số tiền tối thiểu bạn có thể nạp là 0.005 BTC.
Ví dụ: Ví Remitano của bạn chưa có tiền, bạn nạp 1 BTC vào đó thì số dư trên ví sẽ là 0.9995 BTC.

Phí rút tiền khỏi ví Remitano
Tương tự như khi nạp tiền, mức phí rút tiền cũng được mặc định tính là 0.0005 BTC, bất kể số tiền bạn rút ra là bao nhiêu.

Xem thêm:

Share :

1 Comment

Leave a Comment